Uvjeti jamstva

Uvjeti jamstva

Ovlašteni servis: Velinac d.o.o., Čabdin 55, 10450 Jastrebarsko, Tel: 01 6271 315, e-mail: servis@velinac.hr

Jamčimo da će proizvod, ako se koristi prema uputstvu za uporabu, pravilno funkcionirati u jamstvenom roku. Jamstveni rok teče od trenutka preuzimanja robe iz skladišta, prodajnog mjesta ili dostave robe od strane naših djelatnika dostave, te vanjske dostavne službe, a datum početka jamstvenog roka naveden je na računu. Za vrijeme trajanja servisa ne teče jamstveni rok proizvoda.

U jamstvenom roku biti će besplatno otklonjen svaki kvar i tehnički nedostatak. Ako popravak nije moguće izvršiti u zakonom propisanom roku od dana primitka na servis, proizvod će biti zamijenjen novim, istim ili sličnim proizvodom ukoliko je kupac suglasan s tim. Jamčimo da ćemo za sve uvezene proizvode osigurati rezervne dijelove u jamstvenom roku. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

Jamstvo se može ostvariti ako:

 • nije istekao jamstveni rok
 • se dostavi informacija o nedostatku ili sami proizvod u naš servis u jamstvenom roku s kopijom računa, pripadajućom dokumentacijom, priborom i opisom kvara
 • je korisnik pri montaži proizvoda i uporabi istog u cijelosti postupio po tehničkom uputstvu proizvođača
 • proizvod nije mehanički oštećen
 • proizvod nisu pokušavale popravljati neovlaštene osobe

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

 • transportom nakon isporuke
 • nepravilnom montažom ili održavanjem
 • neprimjerenom radnom okolinom
 • višom silom (potres, poplava…)

Jamstveni rokovi:

 • Namještaj – www.xyz.hr
 • Stolci – www.xyz.hr

Ostali uvjeti jamstva:

 • u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis
 • u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave
 • u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, Velinac d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog / boljeg proizvoda
 • servis i zamjenski dijelovi za proizvode biti će na raspolaganju kroz vrijeme od 7 godina. Ovo se ne odnosi na dijelove koji se ne servisiraju nego samo zamjenjuju (npr. boja tkanine, dekor ploče i dr.)

Zamjena proizvoda:

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod
 • je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna

Napomena:

Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport

 • kupac prijavljuju robu na servis isključivo putem elektronske pošte
 • troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac
 • prijavljena roba se predaje osobno u našem servisu ili se šalje nekom od dostavnih službi
 • svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta
 • oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj , Velinac d.o.o. zadržava pravo da odbije primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja .
 • na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis

Reklamiranje robe koja je nepotpuna / neispravna od samog početka

 • Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti u Velinac d.o.o. u roku od tri radna dana od primitka robe, preporučljivo elektronskom poštom.
 • Velinac d.o.o. će zamijeniti robu s nedostatkom osim ako je nedostatak nastao krivnjom kupca
 • O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti Velinac d.o.o. bez odgađanja

ZA REKLAMACIJE KOJE SE NE PODIGNU / PREUZMU U ROKU OD 90 DANA NE ODGOVARAMO!

KATALOG

catalog

2024

Preuzmite

Kako bi ste mogli pregledavati PDF dokumente, preuzmite Adobe Acrobat Reader ovdje

Pronađite nas

VELEPRODAJA I IZLOŽBENI PROSTOR

Ljudevita Posavskog 29
10 360 Sesvete
Veleprodaja:
+385 1 2005 605
prodaja@velinac.hr
Izložbeni prostor:
+385 1 5532 600
salon@velinac.hr

NABAVA

VELINAC d.o.o.
Anke Krizmanić 8
10 360 Sesvete
+385 1 2007 115

Budite u kontaktu